+380-4161-9-13-57 lugini_lg@ukr.net

Лісовий заказник місцевого значення “Мощаниця”           Лісовий заказник місцевого значення “Мощаниця” площею 136,8 га створений відповідно до рішення XXVI сесії Житомирської обласної ради V скликання від 08.09.2010 р. № 1163 «Про утворення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».

Основу ландшафтної структури природоохоронного об’єкта створює мала річка Мощаниця, яка протікає у широкій плоскій заболоченій заплаві, вкритій дуже обводненими відкритими високотравними та осоковими фітоценозами. Основу ж лісової рослинності заказника утворюють соснові ліси (приблизно на 80% площі), березові займають 10%, дубові та чорновільхові (переважно у заплаві) – по 5% площі. Приблизно половина вкритої лісом площі заказника представлена лісовими культурами віком 40-70 років.

У складі соснових лісів найбільше поширення у заказнику «Мощаниця» мають у свіжих борах – соснові ліси зеленомошні та рідше – соснові ліси бруснично-зеленомошні та вересово- зеленомошні; у свіжих суборах – соснові ліси зеленомошні, чорнично-зеленомошні, орляково-зеленомошні; у вологих борах – соснові ліси чорнично-зеленомошні; у вологих суборах – соснові ліси крушиново-рідкотравні та крушиново-чорнично-зеленомошні. В умовах плоских западин у заказнику, а також ділянок, перехідних від автоморфних до напівгідроморфних ландшафтів £тип умов місцезростання – сирий субір) у заказнику формуються соснові ліси молінієво-зеленомошні, молінієво-сфагнові, досить поширені на території. На їх окраїнах окремими ділянками зустрічається плаун колючий (Lycopodium annotinum), занесений до «Червоної книги України» (2009).

Менші площі, як от у кварталах 8 і 9, виділах 31-32, понад річкою Мощаницею, займають добре освітлені, розріджені фрагменти борів лишайникових. Трав’яно-чагарниковий ярус виражений слабо, розріджений, представлений цмином пісковим (Helychrisum arenarium), агалик-травою гірською (Jasione montana), золотушником звичайним (Solidago virgaurea), нечуйвітром зонтичним (Hieracium umbellatum), кострицею овечою (Festuka ovina L) тощо. Значний же розвиток має епігейний лишайниковий ярус. Співдомінують у ньому види роду кладонія – кладонія м’яка (Cladonia mitis), кладонія гачкувата (Cladonia uncialis), кладонія оленяча (Cladonia rahgiferina), кладонія шиловидна (Cladonia subulata) тощо. Згаданий ценоз занесено до Бернської конвенції як зникаюче середовище у Європі. По протипожежному розриву у кварталі 8 на згаданих ділянках зростає смілка литовська (Silene lithuanica), – вид, занесений до Європейського Червоного списку (1991) та «Червоної книги України» (2009).

Також значну цінність у заказнику мають невеликі за площею (0,02 га) ділянки відслонень кристалічних порід, представлені червоними гранітами, які мають вигляд окремих яйцеподібних валунів до 2 м завдовжки та 1-1,5 м заввишки. Вони щільно вкриті зеленими мохами.

У лісових масивах за межами заплави р. Мощаниця численними є безстічні болота-блюдця невеликої площі з мезотрофною рослинністю. По берегах таких боліт зустрічаєтьоя ситник бульбистий (Juncus bulbosus) – вид, занесений до «Червоної книги України» (2009).

У болотних, дуже обводнених ценозах заплави р. Мощаниця знайдено популяції видів, занесених до «Червоної книги України» (2009): пухирника проміжного (Utricularia intermedia), пухирника малого (Utricularia minor), осоки стрункокореневищної (Сагех chordorrhiza), росички проміжної (Drosera intermedia).

Тваринний світ заказника різноманітний. Тут мешкає популяція козулі європейської та дикого кабана; заходять вовк, лось. Є нори борсука. У річці Мощаниця існує популяція бобра, який місцями перегачує всю течію річки, а також норки європейської – виду, занесеного до «Червоної книги України» ( 2009).

Отже, на території заказника охоронятиметься понад 10 видів рослин, занесених до «Червоної книги України» ( 2009), а також попередньо 1 вид червонокнижних тварин.

 


 
Scroll to Top