+380-4161-9-13-57 lugini_lg@ukr.net

Лісовий заказник місцевого значенн “Мельницький”Лісовий заказник місцевого значення “Мельницький” площею 132,3 га.,  створений відповідно до рішення XXVI сесії Житомирської обласної ради V скликання від 08.09.2010 р. № 1163 «Про утворення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення». Заказник розташований у Радогощанському лісництві.Загальна площа заказника 132,3 га.

Основу ландшафтної структури природоохоронного об’єкта створюють плоскі плакорні лісові ландшафти березових, соснових, грабово- дубових лісів, розділених численними болотними масивами різної конфігурації й мінерального живлення. Основу ж лісової рослинності заказника утворюють березові, соснові ліси (приблизно 60% та 30% площі відповідно), чорновільхові становлять 4% площі, дубові і грабово-дубові – 6%. Більша частина вкритої лісом площі заказника представлена лісовими ценозами природного походження віком 40-70 років.

У складі соснових лісів найбільше поширення у заказнику «Мельницький» мають соснові, сосново-березові та чисто березові угрупування жовторододендронові та жовторододендроново- чорничні в умовах вологих суборів; соснові ліси чорнично- зеленомошні та орляково-чорнично-зеленомошні в умовах вологих суборів; соснові ліси зеленомошні та бруснично-зеленомошні в умовах свіжих суборів; дубові ліси рододендроново-чорнично- різнотравні в умовах свіжого сугруду; дубові ліси крушиново- трясучковидноосокові в умовах вологого сугруду; грабово-дубові ліси волосистоосокові, копитнякові та яглицеві в умовах вологого сугруду.

Соснові, сосново-березові та чисто березові угрупування жовто рододендронові та жовторододендроново-чорничні найкраще представлені у кварталі 4, зокрема виділах 22 (з сосною) й виділах 18, 20 з переважанням берези повислої. Підлісок суцільний, рівномірний. Формує його переважно рододендрон жовтий (Rhododendron luteum) (до 0,8-0,9), на окремих ділянках у значній кількості також зустрічається крушина ламка (Frangula alnus) і горобина звичайна (Sorbus aucuparia). Трав’яно-чагарниковий ярус у згаданих фітоценозах розріджений, має проективне покриття 5-7%. Його основу утворюють чорниця (Vaccinium myrtillus L.) – 1-3%, брусниця (Vaccinium vitis-idaea) – 1-3%, верес звичайний (Calluna vulgaris) – 1-3%, Постійними є також інші типові бореальні види – перестріч лучний (Melampyrum pretense) – 1%, перстач прямостоячий (Potentilla eresta), орляк звичайний (Pteridium aquilinum), щитник шартрський (Dryopteris carthusiana), молінія голуба (Molinia caerulea) тощо. Моховий покрив згаданих ценозів також розріджений, а місцями зовсім не виражений, з проективним покриттям 10-15%. У ньому приблизно в рівних частках зустрічаються плевроцій Шребера (Pleurozium schreberi) та дикран багатоніжковий (Dicranum polysetum). Треба наголосити на тому, що ці лісові угрупування з домінуванням у підліску рододендрону жовтого (Rhododendron luteum) є рідкісними в Україні, потребують охорони, занесені до «Зеленої книги України» (2009). На території заказника знайдено види рослин, занесених до «Червоної книги України» (2009): любка дволиста (Platanthera bifolia), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), коручка морозниковидна (Epipactis helleborine), лілія лісова (Lilium martagon).

Де-не-де зустрічається регіонально рідкісний вид – вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum).

Болота заказника «Мельницький» досить різноманітні, значне поширення тут мають чорновільхові ценози різного ступеня обводненості й проточності – від довгомошних до дуже обводнених очеретяних і пухирчастоосокових.

Особливий інтерес становлять значні за площею ділянки відкритих трав’яних боліт, рослинність яких представлена ценозами очерета звичайного, осоково-очеретяними, шерстистоплідноосоково- сфагновим, пухирчастоосоково-сфагновим.

Особливу цінність мають тут також заростаючі евмезотрофні багна, у складі рослинності яких зустрічаються види рослин, занесених до «Червоної книги України» (2009), – осока стрункокореневищна (Carex chordorrhiza), пухирник проміжний (Utricularia intermedia), росичка проміжна (Drosera intermedia). Тваринний свії заказника різноманітний. Тут мешкає популяція козулі європейської, дикого кабана, лося. На болотах заказника мешкають видра, норка європейська («Червона книга України» ( 2009), ондатра, бобер європейський.


 
Scroll to Top