+380-4161-9-13-57 lugini_lg@ukr.net

Короткий план підприємства на 2019 

Державне агентство лісових ресурсів України

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Лугинське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Лугинське ЛГ»

 

Цілі ведення господарства: охорона та відновлення лісів,збереженняі створенняі на закріпленій території високопродуктивних, якісних, біологічно стійких, оптимального видового та вікового складу лісів та лісової фауни, які відповідають високим екологічним , соціальним вимогам громадкості та держави, використання лісовідновлення та його захисності, дохід від заготівлі і продажу деревини, отримання продукції побічних користувань.

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій: державне підприємство «Лугинське лісове господарство» розташоване в північній частині Житомирської області на території Лугинського та Овруцького адміністративних районів.

Згідно лісорослинного районування України територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони Полісся, Західно і Центрально поліського лісогосподарського округу та Центрально поліського лісогосподарського району. Клімат району розташування лісгоспу характеризується тривалим з достатньою кількістю опадів, помірно-теплим літом і м»якою з великою кількістю снігу зимою.

Усі ліси лісгоспу відносяться до рівнинних.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою пагорбкувату рівнину.

Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області.

Переробкою деревини займаються ДП «Лугинський лісгосп», ДП «Лугинський спецлісгосп», та приватні підприємства. В районі розташування лісгоспу проводить господарську діяльність ДП « Лугинський спецлісгосп » , до складу якого увійшли ліси реформованих сільськогосподарських підприємств Лугинського району, загальна площа даного лісгоспу 24,2 тис.га. Лісистість адміністративного району складає 47,2%, без врахування значних самозаліснених  площ , ліси на території району розташовані переважно великими масивами.

Район розташування лісгоспу характеризується достатньо розвинутою мережою шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зону діяльності державного підприємства є :

 • залізниця Коростень-Овруч, Коростень-Новоград-Волинський;
 • Коростень-Олевськ, протяжність 11,5 км ;
 • Автомобільні дороги державного значення загальною протяжністю в межах діяльності лісгоспу – 9 км, а саме : Київ-Ковель, Васьковичі-Шепетівка ;
 • Автомобільні дороги районного значення протяжністю – 12км.

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 557 км, із них з твердим покриттям – 2,7 км.

Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000га  площі складає 18 км, а ступінь забезпеченості задовільна.

Ліси лісгоспу віднесені до 1 лісотаксового поясу.

Заготовлена деревина вивозиться для переробки на нижній склад, який знаходиться на станції Лугини, на якій розташований пункт відвантаження деревини з лісгоспу.

Технічне і транспортне забезпечення лісгоспу в цілому достатнє.

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 100%, виробничим фондом забезпечення на 100%, кадрами постійних  робітників підприємство забезпечене.

Лісове господарство в економіці району займає провідне місце.

  Організаційна структура підприємства:

Кількість працюючих – 305чоловік.

До складу лісгоспу входить 6 лісництв ,транспортний цех, нижній склад з цехом переробки деревини.

 

Найменування лісництв Адміністративні райони Площа, га
Дивлинське Лугинський  5416,6
Липницьке Лугинський

Овруцький

3765,6

252,0

Разом по лісництву   4017,6
Літківське Лугинський 4307,0
Лугинське Лугинський 6788,1
Повчанське Лугинський

Овруцький

3987,4

888,2

Разом по лісництву   4875,6
Радогощанське Лугинський 5760,5
Всього по лісгоспу   31166,3
В т.ч. по адміністративних районах :
  Лугинський 30026,5
  Овруцький 1139,6

 

 

 

Опис лісів підприємства:

 • Площа- 25672 гектарів,
 • запас загальний – 5821,0 тис.м3,
 • запас на 1 га – 227м3,
 • середній вік – 58 років,
 • породний склад – га/тис.м3: сосна-13045,3/3317,4; дуб-5562,5/1216,74; береза-5105,3/892,9;вільха чорна-1033,7/187,36; осика-586,2/100,99.
 • річний приріст-101,46 тис.м3.

 

 

 

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні:

захисні ліси вздовж авто та залізничних доіг -1271, 1 га, ліси природноохоронного, наукового, історико-культурного призначення -1550,3 га, експлуатаційні ліси -24387,3 га, рекреаційно-оздоровчі ліси-1339,2 га.

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції : всього 87,5 тис.м3, в т. ч. ділова-36,1тис.м3, техсировина- 30,8 тис.м3, дрова- 20,6 тис.м3.

Відсоток використання річного приросту – 86,2 %.

Середня заробітна плата по підприємству – поточна – 9638 грн. ; запланована – 9761грн.

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету – 6730 тис.грн.

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб – 100%.

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду -250 га.

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства – заказники 9 шт., загапльна площа- 2032 га.

 

          Головний лісничий ДП «Лугинське ЛГ»                                А.П.Пугаєв

 

 

Примітки:

 1. Цей перелік не є остаточним і може змінюватися в залежності від побажань підприємства і рекомендацій чи зауважень аудиторів.
 2. «Основні положення плану ведення господарства в ДП «Лугинське ЛГ» є окремим коротким документом, надрукованим на принтері або типографським способом або розміщеним на сайті підприємства.
 3. Документ має бути доступним для відвідувачів, його можна вільно отримати в канцелярії або приймальні підприємства та в лісництвах. Всім зацікавленим сторонам копії цих документів надсилаються поштою за їхньою вимогою.
 4. Документ можна об’єднати із доступним для громадськості коротким документом з основними результатами моніторингу, який потрібен згідно Критерію 8.5.

 


 
Scroll to Top